United Nations Powered by Trendolizer

#StayTogether - Odpowiedzialni Razem!

Trending story found on www.youtube.com


Słuchaj piosenki w serwisach streamingowych: https://ffm.to/StayTogether #StayTogether to kampania na rzecz odpowiedzialności i uważności społecznej w czasach pandemii COVID-19, realizowana we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy oraz miastami należącymi do Sieci Miast Muzyki UNESCO, zainicjowana przez muzyczny duet producencki Karo Glazer i Remka Zawadzkiego oraz twórcę OPENSTAGE.PL Łukasza Feldka. W pierwszych sekundach wideo pojawia się Jurek Owsiak i namawia do trzymania się razem, oraz bycia odpowiedzialnym. #StayTogether to bezprecedensowy projekt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. W stworzeniu i nagraniu piosenki wzięło udział niemal 80 wokalistów i instrumentalistów, co czyni z tego przedsięwzięcia największą kolaborację muzyczną solowych artystów polskich. Nigdy...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments