United Nations Powered by Trendolizer

Унеско уписао Ђердап на Светску листу геопаркова

Trending story found on www.politika.rs
Унеско уписао Ђердап на Светску листу геопаркова
Подручје Ђердапа на Дунаву, одлуком Извршног савета Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу - Унеско уписано је од 10. јула 2020. године на Светску листу геопаркова (UNESCO Global Geoparks) као први геопарк у Србији и један од 15 нових у свету, саопштило је данас Министарство заштите животне средине. Геопаркови су јединствена, географски целовита подручја која се одликују локалитетима и пејсажем од међународног геолошког значаја, и изузетним природним и културним наслеђем. – Најупечатљивији природни феномен у Геопарку, се простире на 1.330 квадратних километара, је Ђердапска клисура која је, са дужином од преко 100 километара, најдужа клисура у Европи. Састоји се од четири мање клисуре и три котлине: Голубачка клисура, Љупковска котлина, клисура Госпођин Вир,
[Source: www.politika.rs] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments