United Nations Powered by Trendolizer

Corso's en Zomercarnaval worden mogelijk internationaal Unesco-erfgoed

Trending story found on nos.nl
Corso's en Zomercarnaval worden mogelijk internationaal Unesco-erfgoed
Minister Van Engelshoven vindt dat de evenementen een plaats op de lijst verdienen omdat ze "de culturele diversiteit van Nederland weerspiegelen en mensen verbinden".
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments