United Nations Powered by Trendolizer

Van Aalst mag Unesco de erkenning in haar gat steken

Trending story found on pnws.be
Van Aalst mag Unesco de erkenning in haar gat steken
Aalstenaars hebben het gehad met de groteske verwijten.
[Source: pnws.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments