United Nations Powered by Trendolizer

Unicef-rapport: Ett av tre barn i verden under fem år er feilernært

Trending story found on www.vg.no
Unicef-rapport: Ett av tre barn i verden under fem år er feilernært
Ett av tre barn under fem år verden over er enten underernært eller overvektig. Seks av ti barn under to år får ikke egg, meieriprodukter, fisk eller kjøtt.
[Source: www.vg.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments