United Nations Powered by Trendolizer

‘Nederland, neem ook oudere kinderen uit Moria op’

Trending story found on www.ad.nl
‘Nederland, neem ook oudere kinderen uit Moria op’
Nederland zou geen leeftijdsgrens moeten hanteren bij het opnemen van kinderen uit vluchtelingenkamp Moria, stelt kinderrechtenorganisatie Unicef vanuit het afgebrande kamp. ,,Anders komen die kinderen nooit in aanmerking voor relocatie.”
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments