United Nations Powered by Trendolizer

Mathilde op humanitaire missie naar Kenia voor Unicef: 4 vragen en antwoorden

Trending story found on www.vrt.be
Mathilde op humanitaire missie naar Kenia voor Unicef: 4 vragen en antwoorden
Koningin Mathilde vertrekt op driedaagse Unicef-missie naar Kenia. Wat gaat ze er doen? Waarom Kenia? Waarom voor Unicef? En wat wil ze precies bereiken?
[Source: www.vrt.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments