United Nations Powered by Trendolizer

Kroonprinses Elisabeth in het grootste geheim met koningin Mathilde op buitenlandse missie

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Kroonprinses Elisabeth in het grootste geheim met koningin Mathilde op buitenlandse missie
Verrassing bij vertrek van koningin Mathilde naar Kenia. Kroonprinses Elisabeth (17) vergezelt onaangekondigd haar moeder op haar Unicef-missie naar het Af...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments