United Nations Powered by Trendolizer

Venstre: – Skolen trenger mere penger

Trending story found on www.amta.no
Venstre: – Skolen trenger mere penger
UNICEF plasserer Nesodden blant de ti kommuner i Norge som bruker minst penger på barn og unge. Nesodden kommune har i årevis underfinansiert skoler…
[Source: www.amta.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments