United Nations Powered by Trendolizer

Al Fred | Itinuturing na ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na alarming ang problema ng mundo sa illegal drugs. Dahil ditto, sinabi ni Guterres na panahon nang kumilos ang buong mundo...

Trending story found on www.facebook.com
Al Fred | Itinuturing na ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na alarming  ang problema ng mundo sa illegal drugs. 

Dahil ditto, sinabi ni Guterres na panahon nang kumilos ang buong mundo...
Itinuturing na ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na alarming ang problema ng mundo sa illegal drugs. Dahil ditto, sinabi ni Guterres na panahon nang kumilos ang buong mundo...
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments