United Nations Powered by Trendolizer

Isku koulubussiin on pahinta, mitä Jemenin kriisissä on tapahtunut – näin UNICEF auttaa

Trending story found on www.unicef.fi
 Isku koulubussiin on pahinta, mitä Jemenin kriisissä on tapahtunut – näin UNICEF auttaa
UNICEF vaatii sodan osapuolia lopettamaan väkivaltaisuudet ja auttaa lapsia kaikin keinoin.
[Source: www.unicef.fi] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments