United Nations Powered by Trendolizer

Frykter at tradisjonelle franske restauranter vil dø ut

Trending story found on www.nrk.no
Frykter at tradisjonelle franske restauranter vil dø ut
Nå henvender bransjen seg til Unesco for å verne de ikoniske bistroene i Paris.
[Source: www.nrk.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments