United Nations Powered by Trendolizer

Hamas takket nei til nødhjelp fra Israel

Trending story found on www.dagen.no
Hamas takket nei til nødhjelp fra Israel
Både forsyningene fra de palestinske selvstyremyndighetene og UNICEF ble tatt i mot ved grenseovergangen, men hjelpen fra Israel ble sendt tilbake.
[Source: www.dagen.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments