United Nations Powered by Trendolizer

Etter sju år med borgarkrig i Syria har det aldri før vore drepne så mange barn

Trending story found on www.nrk.no
Etter sju år med borgarkrig i Syria har det aldri før vore drepne så mange barn
2017 var det året flest barn vart drepne i Syria, melder Unicef i ein ny rapport. Born blir jaga på flukt, og dei kan ikkje leike fritt, for det ligg blindgjengarar strødd over alt. Matmangel er også noko som råkar dei minste hardast.
[Source: www.nrk.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments