United Nations Powered by Trendolizer

Unicef: kwart van de Iraakse kinderen leeft in armoede

Trending story found on www.vrt.be
Unicef: kwart van de Iraakse kinderen leeft in armoede
Volgens het kinderfonds van de Verenigde Naties heeft de strijd tegen IS tot grote armoede geleid in delen van Irak.
[Source: www.vrt.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments