United Nations Powered by Trendolizer

VRT NWS | De president steunt een initiatief van de Franse...

Trending story found on www.facebook.com
VRT NWS | De president steunt een initiatief van de Franse...
De president steunt een initiatief van de Franse bakkers om hun stokbrood door de Unesco, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, te laten erkennen als erfgoed.
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments