United Nations Powered by Trendolizer

Fransen willen ‘baguette’ erkennen als werelderfgoed

Trending story found on www.standaard.be
Fransen willen ‘baguette’ erkennen als werelderfgoed
De bakkers in Frankrijk willen dat het traditionele Franse stokbrood door de VN-cultuurorganisatie Unesco erkend wordt als immaterieel werelderfgoed. Ze sp...
[Source: www.standaard.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments