United Nations Powered by Trendolizer

Første kapittel for litteraturbyen Lillehammer

Trending story found on www.gd.no
Første kapittel for litteraturbyen Lillehammer
UNESCO har gitt Lillehammer en gavepakke. Nå gjelder det å bruke gaven fornuftig.
[Source: www.gd.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments