United Nations Powered by Trendolizer

Невена Цонева [live - ЮНЕСКО, Париж], Nevena Tsoneva [live - UNESCO, Paris]

Trending story found on www.youtube.com


Документален запис от изпълнението на Невена Цонева на песните "Повей, ветре" и "Излел е Дельо хайдутин" по време на концерта "Tribute to Irina Bokova" в голямата зала в щабквартирата на ЮНЕСКО в Париж. Добри Рахнев - гайда
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments