United Nations Powered by Trendolizer

Azc Ter Apel gaat oorlogservaringen bij kinderen helpen verwerken

Trending story found on www.rtvnoord.nl
Het azc in Ter Apel doet mee aan een project om gevluchte kinderen te helpen nare ervaringen met oorlogsituaties te verwerken. Het project heet Team Up, opgericht door War Child, Save the Children en Unicef.
[Source: www.rtvnoord.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments