United Nations Powered by Trendolizer

Nieuwe Hollandse Waterlinie stapje dichter bij werelderfgoedstatus

Trending story found on nos.nl
Dankzij steun van bestuurders is weer een belangrijke stap gezet om de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de Unesco-werelderfgoedlijst te krijgen.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments