United Nations Powered by Trendolizer

Basischool Sint-Joost krijgt Smurfen op bezoek

Trending story found on www.bruzz.be
Basisschool Sint-Joost-Aan-Zee heeft hoog bezoek gekregen. De Verenigde Naties en Unicef zijn met een delegatie Smurfen komen kijken hoe de school omgaat met duurzame ontwikkeling.
[Source: www.bruzz.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments